Dutch Group of the International Association for the Protection of Intellectual Property

Netherlands flag

Archief 2018

 

IE Symposium Zeist op woensdag 14 maart 2018

Hieronder vindt u handouts van de presentaties die werden gegeven tijdens het IE Symposium opwoensdag 14 maart 2018.

 

Bloemlezing van de meest relevante ontwikkelingen

 

Beschermingsomvang van octrooien na Eli Lilly v Actavis

door Lord David Neuberger, UK Supreme Court

 

Persoonlijkheidsrechten

door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen

 

Paneldiscussie: Geheimhouding: bedrijfsgeheim of octrooibescherming

 

Voorzitter: Alexander Tsoutsanis – DLA Piper

Panelist I: Barbara Veldhuis – Corbion 

Panelist II: Maaike van Velzen – Philips Intellectual Property & Standards

Panelist III: Marieke van Gent – AkzoNobel

Panelist IV: Sandra Konings – BDO

 

De stellingen die werden besproken:

 

 1. Open Innovatie en bedrijfsgeheimen gaan niet samen.
 2. Echt waardevolle bedrijfsgeheimen zijn zeldzaam.
 3. Met het voorgestelde artikel 1a kan niet-octrooieerbare materie niet meer als bedrijfsgeheim worden gezien.
 4. Tradesecret litigation is mosterd na de maaltijd.
 5. Het afschermen van een trade secret met access mechanismen hoeft niet complex en lastig te zijn,
 6. 'Access rules' helpen niet zolang juist de mensen die 'access' hebben het risico vormen.

 

 

Debat II: De overeenstemmingsvraag in het merkenrecht

 

Voorzitter: Camille Janssen – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Debater I: Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD

Debater II: Marlou van de Braak, Novagraaf

 

De stellingen die werden beproken:

 

 1. Er wordt te snel conceptuele overeenstemming aangenomen en er wordt teveel gewicht aan toegekend (t.o.v. visuele en auditieve overeenstemming)
 2. Ook als slechts een klein deel van het in aanmerking komende publiek de (niet-) overeenstemming “snapt”, rechtvaardigt dit de conclusie van overeenstemming (bijv. kennis van vreemde taal, van betekenis bepaalde woorden, etc.)
 3. De uitleg van het criterium overeenstemming is bij sub b en sub c gelijk
 4. Overeenstemming alléén t.a.v. beschrijvende elementen mag ook leiden tot conclusie dat er overeenstemming is
 5. De regel uit Life/Thomson Life (HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C-120/04) moet worden afgeschaft
 6. Bij de vergelijking van twee pure beeldmerken of één puur beeldmerk en een beeldmerk met woordelement mag auditieve overeenstemming geen rol spelen.
  .

Debat III: Slaafse nabootsing

 

Voorzitter: Sikke Kingma, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Debater I: Sebastiaan Brommersma, Simmons & Simmons

Debater II: Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout Korthals Advocaten

 

De stellingen die werden besproken:

 

 1. Naast of na IE-bescherming moet geen plaats zijn voor slaafse nabootsing
 2. Slaafse nabootsing is Europeesrechtelijk geharmoniseerd als oneerlijke handelspraktijk
 3. Het weinig oplettend kopend publiek is een achterhaalde maatman
 4. Post-sale confusion hoort niet relevant te zijn voor het verwarringsgevaar
 5. Geen slaafse nabootsing zonder ontlening
 6. Verwatering bij slaafse nabootsing kan alleen komen door andere gedoogde slaafse nabootsingen
 7. Een eigen gezicht op de markt kan wél verdiend worden door populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel
 8. Slaafse nabootsing verdient een prominentere rol dan als last resort

 

 

 

 

Nederlandse Groep van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle Dutch Group of the International Association for the Protection of Intellectual Property