Dutch Group of the International Association for the Protection of Intellectual Property

Netherlands flag

Lezingen

 

2019

 

28 januari 2019 Ledenbijeenkomst “Second medical Use: The Saga Continues" in Amsterdam

 

 

2018

 

19 november 2018 Ledenbijeenkomst "Handelsnamen en domeinnamen" in Den Haag

 

 

 

1 februari 2018 Ledenbijeenkomst "Zeewier en champignons op het IP menu" in Amsterdam

 

‘Zijn sommige organismen nu micro-organismen, planten of dieren of iets heel anders? Hoe staat het dan met de IP-bescherming van die organismen onder het octrooirecht en het kwekersrecht? En, in het verlengde daarvan, hoe om te gaan met de bescherming van organoïden (gekweekte menselijke or dierlijke organen)? Kan het Verdrag van Boedapest helpen?’

 

 

2017

 

18 januari 2017 "Geldigheid en beschermingsomvang van second medical use claims in het octrooirecht”

 

De octrooibescherming van tweede medische indicaties (second medical use) is de laatste tijd een hot topic, óók in Nederland. Krijgt de octrooihouder nog wel een billijke bescherming voor een tweede medische indicatie en hoe zit het met de rechtszekerheid van derden die een geneesmiddel (mede of uitsluitend) voor andere off-patent indicaties verhandelen? Is er sprake van directe of indirecte inbreuk in Nederland indien de productie van een generiek geneesmiddel voor een tweede medische indicatie buiten Nederland plaatsvindt? En speelt de intentie van de fabrikant daarbij een rol van betekenis? Bestaat er een verschil in beschermingsomvang met betrekking tot een ‘klassieke’ tweede medische indicatie en een subgroep indicatie? Voorts kan worden afgevraagd in welke mate de octrooihouder de therapeutische werking bij een tweede medische indicatie in de octrooiaanvrage plausibel dient te maken (nawerkbaarheid) en hoe precies, in de zin van werkingsmechanisme, patiëntengroepen etc, die indicatie in de octrooiconclusies moet worden gedefinieerd om nieuwheid te creëren.

 

Presentatie "Second medical use claims" - Mari Korsten, NLO

Presentatie " De beoordeling van gestelde inbreuk op tweede medische indicatie conclusies" - Geert Theuws, Hoyng Rokh Monegier

 

 

 

 

Voor de presentaties van het IE Symposium in Zeist op 14 maart 2018 klik hier.

 

 

 

Lezingen van voorgaande jaren vindt u terug onder het menu Publicaties in de archiefmap van het betreffende jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse Groep van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle Dutch Group of the International Association for the Protection of Intellectual Property