Dutch Group of the International Association for the Protection of Intellectual Property

Netherlands flag

VIE prijs

Tijdens het Zeist Symposium wordt jaarlijks de VIE-prijs uitgereikt voor een publicatie op het gebied van de Intellectuele Eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht.

Voor de VIE-prijs komen in aanmerking publicaties die een wezenlijke en/of vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland, door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder was dan 35 jaar, in het Nederlands of Engels, die binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd. Proefschriften komen niet in aanmerking.

Een jury bestaande uit deskundigen op het gebied van de IE bepaalt aan welke publicatie de VIE-prijs, groot € 2500, zal worden toegekend. De prijs kan eventueel ook niet worden toegekend.

Deelname aan de prijsvraag houdt in dat het reglement wordt aanvaard en de VIE en de AIPPI worden gemachtigd de winnende publicatie te reproduceren en te verspreiden in het kader van publiciteit voor de VIE en haar activiteiten, één en ander voor zover zulks, gelet op rechten van derden, mogelijk is.

Publicaties of nominaties (onder bijsluiting van een afschrift van de publicatie) voor de VIE prijs 2020 kunnen uiterlijk 24 januari 2020 worden ingediend bij het secretariaat.

Winnaars VIE-prijs

2019 Jeroen Boelens voor zijn artikel "Parijse perikelen: over de overdracht van voorrangsrechten", IER 2018/33
2018 Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht voor zijn artikel "De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5Hnw", BIE juli/augustus 2017
2017 Sam van Velze voor haar artikel "Het ‘nieuw publiek’ criterium hoort niet thuis in het Europese mededelingsrecht”. Het artikel is in juli 2016 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (AMI). 
2016 Maša Savič voor haar artikel “The legality of resale of digital content after UsedSoft”, gepubliceerd in het “European Intellectual Property Review” (EIPR)
2015 Reindert van der Zaal (Kennedy van der Laan) voor zijn artikel "De nieuwe Anti-Piraterijverordening: krachtiger geschut tegen namaak en piraterij dan zijn voorganger?", BIE, maart 2014
2014

Daan de Lange, Geen zaak? De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde. Berichten IE, september 2013

2013

Robbert Sjoerdsma 'Meten is weten Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM?' en

Jurre Reus ´De Bescherming van IE-rechten op platforms voor user-generated content - in hoeverre is een maatregel tot preventief filteren mogelijk.

2012 Allard Ringnalda, "De voorgestelde richtlijn verweesde Werken: op naar een Europese internetbibliotheek?"
2011 Ruud van der Velden, "De positie van de octrooihouder in bewijsnood."
2010

Sofie van Loon, "Licentieweigering als misbruik van machtspositie: de bijzondere status van intellectueel eigendom bij de toepassing van art. 82 EG"

 

 

Nederlandse Groep van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle Dutch Group of the International Association for the Protection of Intellectual Property